Η σωστή χρήση ηλεκτρικής βούρτσας καθαρισμού

2020-09-14


Όταν χρησιμοποιείτε έναηλεκτρική βούρτσα καθαρισμού, first apply a layer of cleanser on the skin or on the brush head of the ηλεκτρική βούρτσα καθαρισμού. When the brush head rotates, after the cleanser is fully foamed, you can massage and clean the skin in a circular motion. The use time is within 1-2 minutes. Be careful not to apply too much force to the brush head. Τέλος, απενεργοποιήστε τοswitch of the ηλεκτρική βούρτσα καθαρισμού and rinse your face with cold water.


Πριν χρησιμοποιήσουμε τοηλεκτρική βούρτσα καθαρισμού, we must first soak the face. It is better to choose warm water to wash the face. It can fully open the facial pores and let the facial cleanser wash away the dirt in the pores, and then choose an appropriate amount of facial cleanser. You can squeeze the cleanser on the head of the ηλεκτρική βούρτσα καθαρισμού according to the instruction manual of the ηλεκτρική βούρτσα καθαρισμού. Generally, you can squeeze a cleanser the size of a dollar coin.

Προς το παρόν, ενεργοποιήστε το διακόπτη τουηλεκτρική βούρτσα καθαρισμού, turn the brush head of the ηλεκτρική βούρτσα καθαρισμού, fully foam the cleanser, and then put it on the face, massage the skin from the inside out, so that the cleansing face will be cleaner, the cleansing brush It should not stay on the face for too long. Generally, the time of using the ηλεκτρική βούρτσα καθαρισμού is 1-2 minutes. If you use the ηλεκτρική βούρτσα καθαρισμού for the first time, be careful not to wash it for too long, otherwise the face will feel painful.

Τέλος, απενεργοποιήστε τοηλεκτρική βούρτσα καθαρισμούκαι ξεπλύνετε το πρόσωπό σας με κρύο νερό για να συρρικνώσετε τους πόρους και να κάνετε το δέρμα πιο σφριγηλό!